تبلیغات
همه چیز - رمز های gta china town برای psp
همه چیز
آپلود کار ماست. دانلود برای شماست

مرتبه
تاریخ : شنبه بیست و سوم شهریور 1392


 

Up], [Down], [Left], [Right], [X], [Square], [R1], [L1] - Hurricane.
[L1], [L1], [R1], [X], [X], [Circle], [Circle], [R1] - Armour.
[Up], [Down], [Left], [Right], [Triangle], [Square], [L1], [R1] - Cloudy Weather.
[R1], [Triangel], [Triangle], [Square], [Square], [R], [L1], [L1] - Decrease Wanted.
[L1], [R1], [Triangle], [Square], [O], [X], [Up], [Down] - Explosive Eagle.
[Up], [Down], [Left], [Right], [X], [Triangle], [L1], [R1] - Extra Sunny Weather.
[Down], [Left], [Right], [Square], [X], [R1], [L1] - Foggy Weather.
[L1], [L1], [R1], [Circle], [Circle], [X], [X], [R1] - Health.
[L1], [L1], [R1], [Square], [Square], [Triangle], [Triangle], [R1] - Increase Wanted.
[Up], [Down], [Left], [Right], [O], [Triangle], [R1], [L1] - Lots of Rain.
[Up], [Down], [Left], [Right], [Square], [O], [L1], [R1] - Rainy Weather.
[Up], [Down], [Left], [Right], [O], [X], [L1], [R1] - Sunny Weather.
[R1], [Up], [X], [Down], [Left], [R1], [X], [Right] - Weapon Tier 1.
[R1], [Up], [Circle], [Down], [Left], [R1], [Circle], [Right] - Weapon Tier 2.
[R1], [Up], [Triangle], [Down], [Left], [R1], [Triangle], [Right] - Weapon Tier 4.
[R1], [Up], [Square], [Down], [Left], [R1], [Square], [Right] - Weapoon Tier 3.
طبقه بندی: بازی و کنسول ها، 
ارسال توسط SYD
free counters
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما مطالبی که به عنوان بازی و کنسول می باشد، چگونه است؟

صفحات جانبی
همکاران
امکانات اصلی

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Subscribe to همه چیز by Email

blogskin