تبلیغات
همه چیز - بدو رمز جی تی ای وی!!!!!!!!!!!!!!!!!!
همه چیز
آپلود کار ماست. دانلود برای شماست

مرتبه
تاریخ : شنبه سی ام شهریور 1392

Lower Wanted Level :
PlayStation 3: R1(x2), Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left
Xbox 360: RB(x2), B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left

Raise Wanted Level:
PlayStation 3: R1(x2), Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right
Xbox 360: RB(x2), B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right

Recharge ability:
PlayStation 3: X(x2), Square, R1, L1, X, Right, Left, X
Xbox 360: A(x2), X, RB, LB, A, Right, Left, A

Run faster:
PlayStation 3: Triangle, Left, Right(x2), L2, L1, Circle
Xbox 360: Y, Left, Right(x2), LT, LB, X

Explosive Ammo:
PlayStation 3: Right, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right(x2), L1(x3)
Xbox 360: Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right(x2), LB(x3)

Explosive Melee Attacks:
PlayStation 3: Right, Left, X, Triangle, R1, Circle(x3), L2
Xbox 360: Right, Left, A, Y, RB, B(x3), LT

Slow Motion Aiming:
PlayStation 3: Square, L2, R1, Triangle, Left, Square, L2, Right, X (can be used up to four times)
Xbox 360: X, LT, RB, Y, Left, X, LT, Right, A.

Slidey Cars:
PlayStation 3: Triangle, R1(x2), Left, R1, L1, R2, L1
Xbox 360: Y, RB(x2), Left, RB, LB, RT, LB

Drunk Mode:
PlayStation 3: Triangle, Right(x2), Left, Right, Square, Circle, Left
Xbox 360: Y, Right(x2), Left, Right, X, B, Left

Slow Motion Mode:
PlayStation 3: Triangle, Left, Right(x2), Circle, R2, R1 (can be used up to four times)
Xbox 360: Y, Left, Right(x2), X, RT, RB

Change weather:
PlayStation 3: R2, X, L1(x2), L2(x3), Square
Xbox 360: RT, A, LB(x2), LT(x3), X

Spawning vehicles in GTA V5Buzzard-Helicopter:
PlayStation 3: Circle(x2), L1, Circle(x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle
Xbox 360: B(x2), LB, B(x3), LB, LT, RB, Y, B, Y

Caddy:
PlayStation 3: Circle, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X
Xbox 360: B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A.

Comet:
PlayStation 3: R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X(x2), Square, R1
Xbox 360: RB, B, RT, Right, LB, LT, A(x2), X, RB

Duster:
PlayStation 3: Right, Left, R1(x3), Left, Triangle(x2), X, Circle, L1(x2)
Xbox 360: Right, Left, RB(x3), Left, Y(x2), A, B, LB(x2)

Limousine:
PlayStation 3: R2, Right, L2, Left(x2), R1, L1, Circle, Right
Xbox 360: RT, Right, LT, Left(x2), RB, LB, B, Right

Parachute:
PlayStation 3: Left, Right, L1, L2, R1, R2(x2), Left(x2), Right, L1
Xbox 360: Left, Right, LB, LT, RB, RT(x2), Left(x2), Right, LB

PCJ:
PlayStation 3: R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1(x2)
Xbox 360: RB, Right, Left, Right, RT, Left, Right, X, Right, LT, LB(x2)

Sanchez:
PlayStation 3: Circle, X, L1, Circle(x2), L1, Circle, R1, R2, L2, L1(x2)
Xbox 360: B, A, LB, B(x2), LB, B, RB, RT, LT, LB(x2)

Stunt-Airplane:
PlayStation 3: Circle, Right, L1, L2, Left, R1, L1(x2), Left(x2), X, Triangle
Xbox 360: B, Right, LB, LT, Left, RB, LB(x2), Left(x2), A, Y

Trashmaster:
PlayStation 3: Circle, R1, Circle, R1, Left(x2), R1, L1, Circle, Right
Xbox 360: B, RB, B, RB, Left(x2), RB, LB, B, Right
طبقه بندی: بازی و کنسول ها، 
ارسال توسط SYD
free counters
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما مطالبی که به عنوان بازی و کنسول می باشد، چگونه است؟

صفحات جانبی
همکاران
امکانات اصلی

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Subscribe to همه چیز by Email

blogskin